សមាជិកថ្មី

SLOT100

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ទ្វេដងពីស្លុតហ្គេម

រីករាយទ្វេដង! បន្ថែមជូន 120% សំរាប់លេងក្នុងស្លតហ្គេម

LIVE50

ហ្គេមផ្សាយផ្ទាល់
50% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

ប្រាក់រង្វាន់ USD 125 ពីហ្គេមផ្សាយផ្ទាល់
លេងជាមួយអ្នកចែកបៀរដ៏ស្រស់ស្អាតប្រចាំនៅអាស៊ី!

សមាជិកចាស់

SLOT40

40% ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ - ស្លត់ហ្គេម

ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ USD 63 រាល់ថ្ងៃ! ជាមួយនិង​បទពិសោធន៍​​ស្លត់ហ្គេម​​ពិភពលោក!

LIVE10

10% រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃពីកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់

អស់បារម្ភពីការលេងហ្គេមមិនគ្រប់ប្រាក់ ចូលរួមរាល់ថ្ងៃជាមួយ 12Emerald Club (Playtech)!

PT60

60% បន្ថែមរហូតដល់ USD 75

ដោនឡូត Android App បញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នក និងចាប់ផ្តើមលេងថ្ងៃនេះ!