សមាជិកថ្មី

happynew200

HAPPY HOURS 8%!

គ្រាន់តែធ្វើការដាក់ប្រាក់ថ្មីរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលវេលាមាសនេះតែប៉ុណ្ណោះ និងទទួលបានរង្វាន់ពិសេស 8% រហូតដល់ 200,000 រៀល
កំណត់ពីម៉ោង 11:01 - 17:00 (GMT+7) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

NG_32

សូមស្វាគមន៍ការដាក់ប្រាក់យករង្វាន់ 32% ពីហ្គេមលេខ 12BET

បង្កើនភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកទ្វេដងជាមួយនឹងរង្វាន់ដាក់ប្រាក់ហ្គេមលេខ។ ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 32% នៅថ្ងៃនេះ!

40APP

ប្រាក់រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់ជាមួយ 12BET APPS

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ12Access ឬ​ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ 12BET ដើម្បីទទួលនូវបានទឹកប្រាក់បន្ថែម40%​នឹងរហូតដល់KHR333,000

SBRE12

37% ប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដងប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី 12VIP របស់យើង ហើយរីករាយជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ពីរដងរបស់អ្នកនៅក្នុងហ្គេមដែលពេញនិយមបំផុតចំនួន 5មានដូចជា 12Sports, ហ្គេមបែបនិម្មិត, ហ្គេមលេខ, គីណូនិង ឆ្នោតផ្សងសំណាង រហូតដល់ KHR 700,000!