សមាជិកថ្មី

happynew200

HAPPY HOURS 8%!

គ្រាន់តែធ្វើការដាក់ប្រាក់ថ្មីរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលវេលាមាសនេះតែប៉ុណ្ណោះ និងទទួលបានរង្វាន់ពិសេស 8% រហូតដល់ 200,000 រៀល
កំណត់ពីម៉ោង 11:01 - 17:00 (GMT+7) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

SB100

100% ទឹកប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ!

បង្កើនទឹកប្រាក់របស់អ្នកទ្វេដង និងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកទ្វេដងជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ចុះឈ្មោះ 100% រហូតដល់ KHR200,000 ថ្ងៃនេះ!

br125

125% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

ដាក់ទឹកប្រាក់របស់អ្នកជាមួយទំព័រកីឡា ប្រាក់រង្វាន់ផ្តល់ជូនរហូតដល់ 125% ជាមួយនិងហាងឆេងភ្នាល់ខ្ពស់ពី​ BR Sports ឥឡូវនេះ!

wc_tg38

38% ប្រាក់រង្វាន់ពី​ហ្គេមលើតុ

បន្ថែមទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកនៅក្នុង​ហ្គេមលើតុ 12Sports ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 38% រហូតដល់ KHR 300,000!

WC_VG38

38% ប្រាក់រង្វាន់ពី​ហ្គេមសប្បនិម្មិត!

រីករាយជាមួយនឹង 12Sports ហ្គេមសប្បម្មិត រួមនឹងប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នករហូតដល់ KHR 300,000!

VS50

50% រង្វាន់ពីកីឡាសិប្បនិម្មិត!

ទទួលបានការសប្បាយភ្លាមៗជាមួយ 12Sports កីឡាសិប្បនិម្មិត រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់រហូតដល់ KHR200,000!

3313

33% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៏

រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់ 33% ដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលចង់បានប្រាក់រង្វាន់ធំជាងមុន!

សមាជិកចាស់

40APP

ប្រាក់រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់ជាមួយ 12BET APPS

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ12Access ឬ​ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ 12BET ដើម្បីទទួលនូវបានទឹកប្រាក់បន្ថែម40%​នឹងរហូតដល់KHR333,000

Smart30

30% រង្វាន់ដាក់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ

កាន់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយធ្វើការដាក់ប្រាក់នៅក្នុង 12BET តាមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះ ដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ KHR 300,000!

SBRE12

37% ប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដងប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី 12VIP របស់យើង ហើយរីករាយជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ពីរដងរបស់អ្នកនៅក្នុងហ្គេមដែលពេញនិយមបំផុតចំនួន 5មានដូចជា 12Sports, ហ្គេមបែបនិម្មិត, ហ្គេមលេខ, គីណូនិង ឆ្នោតផ្សងសំណាង រហូតដល់ KHR 700,000!