សម្រាប់សមាជិកចាស់របស់ 12BET ទាំងអស់

ធានាបង្វិលសងវិញមិនថាអ្នកឈ្នះ ឬចាញ់នោះទេ!

ភ្នាល់វិលជុំប្រចាំសប្តាហ៍ពីកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ភាគរយ
USD 500 - USD 62,500 0.2%
USD 62,501 - USD 250,000 0.3%
USD 250,001 - USD 625,000 0.4%
USD 625,001 - USD 1,000,000 0.5%
USD 1,000,001​ -​ ​លើសពី 0.6%

អស្ចារ្យ! ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់!

ភ្នាល់វិលជុំប្រចាំសប្តាហ៍ពីកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ភាគរយ ប្រាក់បន្ថែមធំបំផុត
USD 125,000 - USD 1,374,999 10% USD 4,000
USD 1,375,000 - USD 2,999,999 15%
USD 3,000,000 - លើសពី 20%

ទាមទារទឹកប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិំញរបស់អ្នកក្នុងជំហានងាយៗ:

  1. សូមបំពេញនូវពត៌មានលំអិតដែលមានសុពលភាព បន្ទាប់មកចុច "ទាមទារឥឡូវនេះ!"
  2. ចុច "បញ្ជូន!" ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់អ្នក។
  3. ភ្នាល់អោយបានច្រើនក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូនជាមួយនិងហ្គេមឬក្លឹបណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត។

ទាមទារឥឡូវនេះ