CONGRATULATIONS TO ALL THE WINNERS

BUMPER LUCKY DRAW

iPhone 7 Winner

NO
Username
1
aldxxxxxxxx

INR 9,000 ($140) Free Bet Winners

NO
Username
1
KmMxxxxxxxxxxxx
2
kisxxxxxxxx
3
bhaxxxxxxx
4
bisxxxxxxxxx
5
surxxxxx
6
petxxxxxx
7
fabxxxxxxxx
8
staxxxxxx
9
mirxxxxxxxx
10
marxxxx

INR 3,600 ($56) Free Bet Winners

NO
Username
1
imHxxxxx
2
Ramxxxxxxx
3
manxxxxxx
4
budxxxxxx
5
Marxxxxxxxxx
6
Atgxx
7
veexxx
8
stsxxxxx
9
shrxxx
10
shuxx
11
amixxxxxxx
12
praxxxxxx
13
Rajxxxxxx
14
Visxxxxxx
15
gpaxxxxxxxxxx

INR 1,800 ($28) Free Bet Winners

NO
Username
1
Mudxxxxxxxx
2
Thuxxxxx
3
palxxxxxxxxxxx
4
chaxxxxx
5
ankxxxx
6
chaxxxxxxx
7
Madxxxxxxx
8
Shixxxxxx
9
Acoxxxxxxxx
10
535xxxxxx
11
vamxxxxx
12
lakxxxxxxxxx
13
igoxxxxxx
14
katxxxxxxxx
15
goyxxxxxxx
16
vikxxxxxxx
17
Nupxxxxx
18
maixxxx
19
mazxxxx
20
teoxxxx
21
phexxxxx
22
watxxxxxxx
23
Nikxxxxxxx
24
nemxxxxxxx
25
Volxxxxxx
26
cslxxxxxx
27
zolxxxxxx
28
unoxxxxxxx
29
lucxxxxxxx
30
bonxxxxxxxx
31
leoxxxx
32
supxxxxxxx
33
osmxxx
34
kraxxxxxxx
35
jukxxxxx
36
spoxxxxxxx
37
vatxxxxx
38
kolxxxxxx
39
tatxxxxx
40
betxxxxxxx
41
walxxx
42
Salxxxx
43
Vilxxxxxx
44
AtMxxxxx
45
majxxxxxx
46
proxxxx
47
kalxxxxx
48
tagxxx
49
gnixxxx