SELAMAT KEPADA SEMUA PEMENANG!

GPI GOD OF GAMBLER TOURNAMENT

RONDE 1

Peringkat
Username
Hadiah (IDR)
1
koxxxx
6,750,000
2
faixxx
5,400,000
3
Bi1xxxx
4,050,000
4
Tumxxxxxxx
2,700,000
5
saxxxxx
1,350,000
6
Iroxxxxx
675,000
7
krixxxxx
675,000
8
trxxxxx
675,000
9
frexxxxx
675,000
10
sexxxx
675,000
11
hamxxxxxxxx
337,500
12
lonxxxxxxx
337,500
13
Poxxxxxx
337,500
14
ilxxx
337,500
15
Tronxxxxxxxxxx
337,500
16
aoxxxx
337,500
17
Pexxxx
337,500
18
pbxxxx
337,500
19
anxxxxxx
337,500
20
maxxxxxx
337,500

RONDE 2

Peringkat
Username
Hadiah (IDR)
1
richsxxxxx
10,800,000
2
boylxxxxx
6,750,000
3
q1022xxxxx
4,050,000
4
Acomxxxxxx
2,700,000
5
azuxxxx
1,350,000
6
huaxxxx
540,000
7
anucxxxxx
540,000
8
Tumkikxxxxx
540,000
9
dangtxxxxx
540,000
10
Nicxxxxxx
540,000
11
Iroxxxxx
405,000
12
Booxxxxx
405,000
13
krixxxxx
405,000
14
waxxx
405,000
15
vuoxxxxx
405,000
16
fouxxxx
405,000
17
Tinoxxxx
405,000
18
nguyenxxxxxxxx
405,000
19
Winxxxx
405,000
20
senxxxxx
405,000
21
Lixxxxx
270,000
22
ChAxxxxx
270,000
23
kaxxxx
270,000
24
monxxxxx
270,000
25
LAKxxxxxxx
270,000
26
moderxxxxxxx
270,000
27
tanaphxxxxxx
270,000
28
freexxxxx
270,000
29
Atoxxxxx
270,000
30
Ferdxxxxx
270,000
31
Juxxxxx
270,000
32
hactxxxxxx
270,000
33
naxxxx
270,000
34
Brgxxxxx
270,000
35
pravxxxxxxx
270,000
36
Sahanxxxxx
270,000
37
csdxxx
270,000
38
sanxxxx
270,000
39
vnxxxx
270,000
40
Jjaxxx
270,000
41
dothanxxxxxxx
270,000
42
BIGxxxx
270,000
43
panidxxxxx
270,000
44
cosxxx
270,000
45
oakiexxxx
270,000
46
liverxxxx
270,000
47
nigxxx
270,000
48
KARTxxxxxx
270,000
49
Rizkxxxxx
270,000
50
Jamxxxxx
270,000