모든 당첨자 여러분 축하드립니다!

*무료 게임머니 6만원~ 12만원

당첨자 확인

No
회원아이디
무료 벳(KRW)
1
tt0xxxx
315000
2
malxxxxxx
300000
3
ttvxxxxxxxxxx
300000
4
ducxxxxxxx
285000
5
thexxxxxxxx
270000
6
yuxxxxxxxxx
255000
7
ikuxxxx
255000
8
huaxxxxxx
255000
9
chexxxxxxx
255000
10
datxxxxx
255000
11
ckwxxxxxx
240000
12
ilixxxxxxxx
240000
13
000xxxxxx
240000
14
hadxxxx
240000
15
chrxxxxxx
225000
16
Maexxxxx
225000
17
Tiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
225000
18
wanxxxxxxxx
225000
19
cocxxxxxxxxxx
225000
20
tonxxxxx
225000
21
onexxxxxxx
225000
22
sarxxxx
225000
23
pirxxxxxxx
210000
24
he5xxxx
210000
25
hotxxxxxxxxxxx
210000
26
kanxxxxxxx
210000
27
Zjmxxxxxxxx
210000
28
kobxxxx
210000
29
vanxxxxxxx
210000
30
dunxxxxxxxxxx
210000
31
tuaxxxxxxxx
210000
32
Akhxxxxxx
210000
33
wizxxxxxxxxx
210000
34
BUNxxxxxxx
210000
35
Phuxxxxxxxxxx
195000
36
betxxxxx
195000
37
liuxxxxxxx
195000
38
haixxxxxxx
195000
39
cn2xxxx
195000
40
minxxxxxx
180000
41
memxxxxxx
180000
42
Vasxxxxxxx
180000
43
oo2xxxxxxx
180000
44
zjfxxxxxx
180000
45
LQLxxxx
180000
46
pypxxxx
180000
47
phaxxxxxxxxxxx
180000
48
DOAxxxxxxxx
180000
49
leexxxx
165000
50
comxxxx
165000
51
chixxxxxxxxxxxxxx
165000
52
lazxxx
165000
53
thhxxx
165000
54
Gonxxx
165000
55
cuoxxxxxxx
165000
56
280xxxx
165000
57
nooxxxxxx
165000
58
Chaxxxxxxx
165000
59
fraxxxxxx
165000
60
dowxxxxx
165000
61
arwxxxxxxx
165000
62
smoxxxxxxx
165000
63
surxxxxx
165000
64
thuxxxxxx
165000
65
kunxxxx
165000
66
t69xxxx
165000
67
j21xxx
165000
68
evixxxxxxxxxxxx
165000
69
alfxxx
150000
70
gugxxxxxxxx
150000
71
Nghxxxxxx
150000
72
byvxxxxx
150000
73
praxxxx
150000
74
361xxxxxxx
150000
75
chexxxxx
150000
76
711xxxxxxxxxx
150000
77
mayxxxx
150000
78
pirxxxxxxxxxx
150000
79
duyxxxxx
150000
80
svexxxxx
150000
81
ataxxxxxxx
150000
82
aldxxxx
150000
83
086xxxxxxxx
150000
84
Rxkxxxxxxxx
150000
85
091xxxx
150000
86
sukxxxxxxxxx
150000
87
Ramxxxxx
150000
88
kenxxxxxxxxx
150000
89
thaxxxxxxxxxxxxx
135000
90
sy0xxxxxx
135000
91
dapxxxxxxxxxx
135000
92
lamxxxxxxx
135000
93
mebxxxxx
135000
94
TTTxxxxxxxx
135000
95
choxxxxxxxx
135000
96
navxxx
135000
97
thtxxxxx
135000
98
Raixxxxxxx
135000
99
pacxxxxxx
135000
100
cj5xxxxxxx
135000
101
liyxxxxxx
135000
102
fraxxxxxxxx
120000
103
silxxx
120000
104
rinxxxx
120000
105
tiexxxxx
120000
106
chaxxxxxxxxx
120000
107
solxxxxxxxx
120000
108
jomxxxxxxxxx
120000
109
Sanxxxxxxx
120000
110
excxxxxxx
120000
111
balxxxxxx
120000
112
dodxxx
105000
113
stuxxxxxxxx
105000
114
heoxxxxxx
105000
115
lovxxxxxxx
105000
116
Varxxxxxxxx
105000
117
danxxxxx
105000
118
Keexxxxxxxxxx
105000
119
edixxxxxxxx
105000
120
xmexxxxx
90000
121
alwxxxxxx
90000
122
CHAxxxx
90000
123
niexxxxx
90000
124
qhhxxxxx
90000
125
xinxxxxx
90000
126
tuyxxxxxxxxxx
90000
127
panxxxxxxxxx
75000
128
othxxxx
75000
129
Traxxxxxxxxx
75000
130
famxxxxxxxxx
75000
131
QN1xxxxxxx
75000
132
haixxxxxxxx
75000
133
parxxxxxx
75000
134
claxxxxx
75000
135
SHIxxxxx
75000
136
thaxxxxx
75000
137
tomxxxxxx
75000
138
titxxxxxxx
75000
139
getxxxxxx
60000
140
Tonxxxx
60000
141
duyxxxxxxxx
60000
142
zp1xxxxxxxx
60000
143
ak4xxxxx
45000
144
fobxxxxxxx
15000
145
manxxxxxxxx
15000
146
cupxxxx
15000
147
panxxxxxx
15000
148
yudxxxxxxxxxx
15000
149
PKCxxxxx
15000