恭贺所有获奖赢家!!

RMB100 至 RMB2,200

查看详情

数量
用户名
晋级礼金(RMB)
1
tt0xxxx
2100
2
malxxxxxx
2000
3
ttvxxxxxxxxxx
2000
4
ducxxxxxxx
1900
5
thexxxxxxxx
1800
6
yuxxxxxxxxx
1700
7
ikuxxxx
1700
8
huaxxxxxx
1700
9
chexxxxxxx
1700
10
datxxxxx
1700
11
ckwxxxxxx
1600
12
ilixxxxxxxx
1600
13
000xxxxxx
1600
14
hadxxxx
1600
15
chrxxxxxx
1500
16
Maexxxxx
1500
17
Tiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1500
18
wanxxxxxxxx
1500
19
cocxxxxxxxxxx
1500
20
tonxxxxx
1500
21
onexxxxxxx
1500
22
sarxxxx
1500
23
pirxxxxxxx
1400
24
he5xxxx
1400
25
hotxxxxxxxxxxx
1400
26
kanxxxxxxx
1400
27
Zjmxxxxxxxx
1400
28
kobxxxx
1400
29
vanxxxxxxx
1400
30
dunxxxxxxxxxx
1400
31
tuaxxxxxxxx
1400
32
Akhxxxxxx
1400
33
wizxxxxxxxxx
1400
34
BUNxxxxxxx
1400
35
Phuxxxxxxxxxx
1300
36
betxxxxx
1300
37
liuxxxxxxx
1300
38
haixxxxxxx
1300
39
cn2xxxx
1300
40
minxxxxxx
1200
41
memxxxxxx
1200
42
Vasxxxxxxx
1200
43
oo2xxxxxxx
1200
44
zjfxxxxxx
1200
45
LQLxxxx
1200
46
pypxxxx
1200
47
phaxxxxxxxxxxx
1200
48
DOAxxxxxxxx
1200
49
leexxxx
1100
50
comxxxx
1100
51
chixxxxxxxxxxxxxx
1100
52
lazxxx
1100
53
thhxxx
1100
54
Gonxxx
1100
55
cuoxxxxxxx
1100
56
280xxxx
1100
57
nooxxxxxx
1100
58
Chaxxxxxxx
1100
59
fraxxxxxx
1100
60
dowxxxxx
1100
61
arwxxxxxxx
1100
62
smoxxxxxxx
1100
63
surxxxxx
1100
64
thuxxxxxx
1100
65
kunxxxx
1100
66
t69xxxx
1100
67
j21xxx
1100
68
evixxxxxxxxxxxx
1100
69
alfxxx
1000
70
gugxxxxxxxx
1000
71
Nghxxxxxx
1000
72
byvxxxxx
1000
73
praxxxx
1000
74
361xxxxxxx
1000
75
chexxxxx
1000
76
711xxxxxxxxxx
1000
77
mayxxxx
1000
78
pirxxxxxxxxxx
1000
79
duyxxxxx
1000
80
svexxxxx
1000
81
ataxxxxxxx
1000
82
aldxxxx
1000
83
086xxxxxxxx
1000
84
Rxkxxxxxxxx
1000
85
091xxxx
1000
86
sukxxxxxxxxx
1000
87
Ramxxxxx
1000
88
kenxxxxxxxxx
1000
89
thaxxxxxxxxxxxxx
900
90
sy0xxxxxx
900
91
dapxxxxxxxxxx
900
92
lamxxxxxxx
900
93
mebxxxxx
900
94
TTTxxxxxxxx
900
95
choxxxxxxxx
900
96
navxxx
900
97
thtxxxxx
900
98
Raixxxxxxx
900
99
pacxxxxxx
900
100
cj5xxxxxxx
900
101
liyxxxxxx
900
102
fraxxxxxxxx
800
103
silxxx
800
104
rinxxxx
800
105
tiexxxxx
800
106
chaxxxxxxxxx
800
107
solxxxxxxxx
800
108
jomxxxxxxxxx
800
109
Sanxxxxxxx
800
110
excxxxxxx
800
111
balxxxxxx
800
112
dodxxx
700
113
stuxxxxxxxx
700
114
heoxxxxxx
700
115
lovxxxxxxx
700
116
Varxxxxxxxx
700
117
danxxxxx
700
118
Keexxxxxxxxxx
700
119
edixxxxxxxx
700
120
xmexxxxx
600
121
alwxxxxxx
600
122
CHAxxxx
600
123
niexxxxx
600
124
qhhxxxxx
600
125
xinxxxxx
600
126
tuyxxxxxxxxxx
600
127
panxxxxxxxxx
500
128
othxxxx
500
129
Traxxxxxxxxx
500
130
famxxxxxxxxx
500
131
QN1xxxxxxx
500
132
haixxxxxxxx
500
133
parxxxxxx
500
134
claxxxxx
500
135
SHIxxxxx
500
136
thaxxxxx
500
137
tomxxxxxx
500
138
titxxxxxxx
500
139
getxxxxxx
400
140
Tonxxxx
400
141
duyxxxxxxxx
400
142
zp1xxxxxxxx
400
143
ak4xxxxx
300
144
fobxxxxxxx
100
145
manxxxxxxxx
100
146
cupxxxx
100
147
panxxxxxx
100
148
yudxxxxxxxxxx
100
149
PKCxxxxx
100