SELAMAT KEPADA SEMUA PEMENANG!

*UANG TUNAI MULAI DARI IDR 160,000 SAMPAI IDR 3,520,000

PEMENANG

NO
Username
Free Bet(IDR)
1
tt0xxxx
3150
2
malxxxxxx
3000
3
ttvxxxxxxxxxx
3000
4
ducxxxxxxx
2850
5
thexxxxxxxx
2700
6
yuxxxxxxxxx
2550
7
ikuxxxx
2550
8
huaxxxxxx
2550
9
chexxxxxxx
2550
10
datxxxxx
2550
11
ckwxxxxxx
2400
12
ilixxxxxxxx
2400
13
000xxxxxx
2400
14
hadxxxx
2400
15
chrxxxxxx
2250
16
Maexxxxx
2250
17
Tiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2250
18
wanxxxxxxxx
2250
19
cocxxxxxxxxxx
2250
20
tonxxxxx
2250
21
onexxxxxxx
2250
22
sarxxxx
2250
23
pirxxxxxxx
2100
24
he5xxxx
2100
25
hotxxxxxxxxxxx
2100
26
kanxxxxxxx
2100
27
Zjmxxxxxxxx
2100
28
kobxxxx
2100
29
vanxxxxxxx
2100
30
dunxxxxxxxxxx
2100
31
tuaxxxxxxxx
2100
32
Akhxxxxxx
2100
33
wizxxxxxxxxx
2100
34
BUNxxxxxxx
2100
35
Phuxxxxxxxxxx
1950
36
betxxxxx
1950
37
liuxxxxxxx
1950
38
haixxxxxxx
1950
39
cn2xxxx
1950
40
minxxxxxx
1800
41
memxxxxxx
1800
42
Vasxxxxxxx
1800
43
oo2xxxxxxx
1800
44
zjfxxxxxx
1800
45
LQLxxxx
1800
46
pypxxxx
1800
47
phaxxxxxxxxxxx
1800
48
DOAxxxxxxxx
1800
49
leexxxx
1650
50
comxxxx
1650
51
chixxxxxxxxxxxxxx
1650
52
lazxxx
1650
53
thhxxx
1650
54
Gonxxx
1650
55
cuoxxxxxxx
1650
56
280xxxx
1650
57
nooxxxxxx
1650
58
Chaxxxxxxx
1650
59
fraxxxxxx
1650
60
dowxxxxx
1650
61
arwxxxxxxx
1650
62
smoxxxxxxx
1650
63
surxxxxx
1650
64
thuxxxxxx
1650
65
kunxxxx
1650
66
t69xxxx
1650
67
j21xxx
1650
68
evixxxxxxxxxxxx
1650
69
alfxxx
1500
70
gugxxxxxxxx
1500
71
Nghxxxxxx
1500
72
byvxxxxx
1500
73
praxxxx
1500
74
361xxxxxxx
1500
75
chexxxxx
1500
76
711xxxxxxxxxx
1500
77
mayxxxx
1500
78
pirxxxxxxxxxx
1500
79
duyxxxxx
1500
80
svexxxxx
1500
81
ataxxxxxxx
1500
82
aldxxxx
1500
83
086xxxxxxxx
1500
84
Rxkxxxxxxxx
1500
85
091xxxx
1500
86
sukxxxxxxxxx
1500
87
Ramxxxxx
1500
88
kenxxxxxxxxx
1500
89
thaxxxxxxxxxxxxx
1350
90
sy0xxxxxx
1350
91
dapxxxxxxxxxx
1350
92
lamxxxxxxx
1350
93
mebxxxxx
1350
94
TTTxxxxxxxx
1350
95
choxxxxxxxx
1350
96
navxxx
1350
97
thtxxxxx
1350
98
Raixxxxxxx
1350
99
pacxxxxxx
1350
100
cj5xxxxxxx
1350
101
liyxxxxxx
1350
102
fraxxxxxxxx
1200
103
silxxx
1200
104
rinxxxx
1200
105
tiexxxxx
1200
106
chaxxxxxxxxx
1200
107
solxxxxxxxx
1200
108
jomxxxxxxxxx
1200
109
Sanxxxxxxx
1200
110
excxxxxxx
1200
111
balxxxxxx
1200
112
dodxxx
1050
113
stuxxxxxxxx
1050
114
heoxxxxxx
1050
115
lovxxxxxxx
1050
116
Varxxxxxxxx
1050
117
danxxxxx
1050
118
Keexxxxxxxxxx
1050
119
edixxxxxxxx
1050
120
xmexxxxx
900
121
alwxxxxxx
900
122
CHAxxxx
900
123
niexxxxx
900
124
qhhxxxxx
900
125
xinxxxxx
900
126
tuyxxxxxxxxxx
900
127
panxxxxxxxxx
750
128
othxxxx
750
129
Traxxxxxxxxx
750
130
famxxxxxxxxx
750
131
QN1xxxxxxx
750
132
haixxxxxxxx
750
133
parxxxxxx
750
134
claxxxxx
750
135
SHIxxxxx
750
136
thaxxxxx
750
137
tomxxxxxx
750
138
titxxxxxxx
750
139
getxxxxxx
600
140
Tonxxxx
600
141
duyxxxxxxxx
600
142
zp1xxxxxxxx
600
143
ak4xxxxx
450
144
fobxxxxxxx
150
145
manxxxxxxxx
150
146
cupxxxx
150
147
panxxxxxx
150
148
yudxxxxxxxxxx
150
149
PKCxxxxx
150