ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ กับผู้ชนะทุกท่าน !

โกลเด้น ซัมเมอร์ เซเลเบรชั่น

ผู้ชนะเงินเดิมพันฟรี

อันดับ
ยูสเซอร์เนม
เงินรางวัล (บาท)
1
taoxxxxxxx
8,680
2
arxxxxxxx
5,270
3
Wanxxxxxxxx
3,100
4
zghxxxxxxxx
3,100
5
vyxxxx
3,100
6
iboxxxxxxxx
1,550
7
Quyxxxxxxxxxx
1,550
8
batxxxxxxxxxx
1,550
9
munxxxxxx
1,550
10
taxxxxx
1,550
อันดับ
ยูสเซอร์เนม
เงินรางวัล (บาท)
1
taoxxxxxxx
8,680
2
xdpxxxxxxx
5,270
3
krsixxxxxx
3,100
4
zghxxxxxxxx
3,100
5
Wanxxxxxxx
3,100
6
akexxxxx
1,550
7
chexxx
1,550
8
wanxxxxx
1,550
9
nrxxxx
1,550
10
Raxxx
1,550
อันดับ
ยูสเซอร์เนม
เงินรางวัล (บาท)
1
armxxxxxx
8,680
2
zghxxxxxxxx
5,270
3
akexxxxx
3,100
4
taoxxxxxxx
3,100
5
xdpxxxxxxx
3,100
6
txgxxxx
1,550
7
faixxxxx
1,550
8
ozzxxxx
1,550
9
goxxxx
1,550
10
minhxxxxx
1,550
อันดับ
ยูสเซอร์เนม
เงินรางวัล (บาท)
1
taoxxxxxxx
9,300
2
akxxxxx
6,200
3
xdpinxxxxxxx
6,200
4
zgh2xxxxxx
3,100
5
itzxxxxxxx
3,100
6
chexxxx
3,100
7
faxxxx
3,100
8
minxxxxxx
1,550
9
opixxxx
1,550
10
chixxxxxxx
1,550
11
txgxxxxx
1,550
12
krsxxxxx
1,550
13
sakxxxx
1,550
14
minxxxxxx
1,550
15
nicxxxxx
1,550