SELAMAT KEPADA SEMUA PEMENANG!

iSoftbet tournament -Golden Summer Celebration

PEMENANG FREE BET

NO
Username
JUMLAH HADIAH (IDR)
1
taoxxxxxxx
4,030,320
2
arxxxxxxx
2,446,980
3
Wanxxxxxxxx
1,439,400
4
zghxxxxxxxx
1,439,400
5
vyxxxx
1,439,400
6
iboxxxxxxxx
719,700
7
Quyxxxxxxxxxx
719,700
8
batxxxxxxxxxx
719,700
9
munxxxxxx
719,700
10
taxxxxx
719,700
NO
Username
JUMLAH HADIAH (IDR)
1
taoxxxxxxx
4,030,320
2
xdpxxxxxxx
2,446,980
3
krsixxxxxx
1,439,400
4
zghxxxxxxxx
1,439,400
5
Wanxxxxxxx
1,439,400
6
akexxxxx
719,700
7
chexxx
719,700
8
wanxxxxx
719,700
9
nrxxxx
719,700
10
Raxxx
719,700
NO
Username
JUMLAH HADIAH (IDR)
1
armxxxxxx
4,030,320
2
zghxxxxxxxx
2,446,980
3
akexxxxx
1,439,400
4
taoxxxxxxx
1,439,400
5
xdpxxxxxxx
1,439,400
6
txgxxxx
719,700
7
faixxxxx
719,700
8
ozzxxxx
719,700
9
goxxxx
719,700
10
minhxxxxx
719,700
NO
Username
JUMLAH HADIAH (IDR)
1
taoxxxxxxx
4,318,200
2
akxxxxx
2,878,800
3
xdpinxxxxxxx
2,878,800
4
zgh2xxxxxx
1,439,400
5
itzxxxxxxx
1,439,400
6
chexxxx
1,439,400
7
faxxxx
1,439,400
8
minxxxxxx
719,700
9
opixxxx
719,700
10
chixxxxxxx
719,700
11
txgxxxxx
719,700
12
krsxxxxx
719,700
13
sakxxxx
719,700
14
minxxxxxx
719,700
15
nicxxxxx
719,700