恭贺所有获奖赢家!!

GPI 赌神之战

第一回合奖金

排名
用户名
奖金(RMB)
1
koxxxx
3,000
2
faixxx
2,400
3
Bi1xxxx
1,800
4
Tumxxxxxxx
1,200
5
saxxxxx
600
6
Iroxxxxx
300
7
krixxxxx
300
8
trxxxxx
300
9
frexxxxx
300
10
sexxxx
300
11
hamxxxxxxxx
150
12
lonxxxxxxx
150
13
Poxxxxxx
150
14
ilxxx
150
15
Tronxxxxxxxxxx
150
16
aoxxxx
150
17
Pexxxx
150
18
pbxxxx
150
19
anxxxxxx
150
20
maxxxxxx
150

第二回合合奖金

排名
用户名
奖金(RMB)
1
richsxxxxx
4,800
2
boylxxxxx
3,000
3
q1022xxxxx
1,800
4
Acomxxxxxx
1,200
5
azuxxxx
600
6
huaxxxx
240
7
anucxxxxx
240
8
Tumkikxxxxx
240
9
dangtxxxxx
240
10
Nicxxxxxx
240
11
Iroxxxxx
180
12
Booxxxxx
180
13
krixxxxx
180
14
waxxx
180
15
vuoxxxxx
180
16
fouxxxx
180
17
Tinoxxxx
180
18
nguyenxxxxxxxx
180
19
Winxxxx
180
20
senxxxxx
180
21
Lixxxxx
120
22
ChAxxxxx
120
23
kaxxxx
120
24
monxxxxx
120
25
LAKxxxxxxx
120
26
moderxxxxxxx
120
27
tanaphxxxxxx
120
28
freexxxxx
120
29
Atoxxxxx
120
30
Ferdxxxxx
120
31
Juxxxxx
120
32
hactxxxxxx
120
33
naxxxx
120
34
Brgxxxxx
120
35
pravxxxxxxx
120
36
Sahanxxxxx
120
37
csdxxx
120
38
sanxxxx
120
39
vnxxxx
120
40
Jjaxxx
120
41
dothanxxxxxxx
120
42
BIGxxxx
120
43
panidxxxxx
120
44
cosxxx
120
45
oakiexxxx
120
46
liverxxxx
120
47
nigxxx
120
48
KARTxxxxxx
120
49
Rizkxxxxx
120
50
Jamxxxxx
120