恭賀所有獲獎贏家!

GPI 賭神之戰

第一回合獎金

排名
用户名
獎金(MYR)
1
koxxxx
2,000
2
faixxx
1,600
3
Bi1xxxx
1,200
4
Tumxxxxxxx
800
5
saxxxxx
400
6
Iroxxxxx
200
7
krixxxxx
200
8
trxxxxx
200
9
frexxxxx
200
10
sexxxx
200
11
hamxxxxxxxx
100
12
lonxxxxxxx
100
13
Poxxxxxx
100
14
ilxxx
100
15
Tronxxxxxxxxxx
100
16
aoxxxx
100
17
Pexxxx
100
18
pbxxxx
100
19
anxxxxxx
100
20
maxxxxxx
100

第二回合獎金

排名
用户名
獎金(MYR)
1
richsxxxxx
3,200
2
boylxxxxx
2,000
3
q1022xxxxx
1,200
4
Acomxxxxxx
800
5
azuxxxx
400
6
huaxxxx
160
7
anucxxxxx
160
8
Tumkikxxxxx
160
9
dangtxxxxx
160
10
Nicxxxxxx
160
11
Iroxxxxx
120
12
Booxxxxx
120
13
krixxxxx
120
14
waxxx
120
15
vuoxxxxx
120
16
fouxxxx
120
17
Tinoxxxx
120
18
nguyenxxxxxxxx
120
19
Winxxxx
120
20
senxxxxx
120
21
Lixxxxx
80
22
ChAxxxxx
80
23
kaxxxx
80
24
monxxxxx
80
25
LAKxxxxxxx
80
26
moderxxxxxxx
80
27
tanaphxxxxxx
80
28
freexxxxx
80
29
Atoxxxxx
80
30
Ferdxxxxx
80
31
Juxxxxx
80
32
hactxxxxxx
80
33
naxxxx
80
34
Brgxxxxx
80
35
pravxxxxxxx
80
36
Sahanxxxxx
80
37
csdxxx
80
38
sanxxxx
80
39
vnxxxx
80
40
Jjaxxx
80
41
dothanxxxxxxx
80
42
BIGxxxx
80
43
panidxxxxx
80
44
cosxxx
80
45
oakiexxxx
80
46
liverxxxx
80
47
nigxxx
80
48
KARTxxxxxx
80
49
Rizkxxxxx
80
50
Jamxxxxx
80