THÀNH VIÊN MỚI

wcky30

30% THƯỞNG CHÀO MỪNG KY GAMING

Thi đấu cùng các thành viên khác trên toàn cầu! Nhận 30% Thưởng chào mừng lên đến 3,600,000 VND để bắt đầu hành trình của bạn!