恭贺所有获奖赢家!!

世界杯2022竞猜挑战赛赢家

赢取高达 RMB 1280 + 250金币

用户名
免费彩金(RMB)
金幣
Sidxxxxxxx
1100
250
havxxxxxxx
1080
250
yanxxxxxxxxxx
1020
250
Ridxxxxxxxxxx
1020
250
notxxxx
1020
250
dumxxxxx
1000
250
j88xxx
980
250
cuixxxxxxx
980
250
parxxxx
980
250
Wirxxxxxxx
960
250
cukxxxxxx
960
250
Nanxxxxxxxx
960
250
hoaxxxx
960
250
ledxxxxxxx
960
250
icexxxxxxx
940
250
yurxxxxxx
940
250
ponxxxxxx
940
250
marxxxx
940
250
xanxxxx
940
250
chexxxxxxx
920
250
sohxxxxxxxx
920
250
807xxxxxxxx
920
250
manxxxxxxx
920
250
Sanxxxxxxxxxxxxx
920
250
huyxxxxxxxxx
900
250
haixxxxxxxxx
900
250
sdsxxxxxx
900
250
Jacxxxxxx
900
250
aaaxxxxxx
900
250
lonxxxxxxxx
900
250
waixxxxxxxx
900
250
wanxxxxx
880
250
dotxxxxxxxxxxxx
880
250
benxxxx
880
250
thuxxxxxxxxxx
880
250
danxxxxxxx
880
250
abcxxxxxxxxxxx
880
250
tchxxxxxx
880
250
ikoxxxxxx
880
250
aimxxxxxxxx
880
250
sivxxxx
860
250
bigxxxxx
860
250
cenxxxx
860
250
Bunxxxxxx
860
250
hokxxx
860
250
F4txxxx
860
250
zyhxxxxx
860
250
GIAxxxxxx
860
250
534xxxxxxx
860
250
Lakxxxxxxxxxxxx
860
250
Dilxxxxxxxxx
860
250
Dzixx
840
250
zccxxxxxxx
840
250
duyxxxxxxx
840
250
Jonxxxxxxxxxxx
840
250
nguxxxxxxxxxxx
840
250
mddxxxx
840
250
Ticxxxxxxx
840
250
chixxxxxxx
840
250
fahxxxxxx
840
250
Intxxxxxxxxxxxxxxxx
840
250
ppcxxx
820
250
babxxxxx
820
250
kkcxxx
820
250
taoxxxxxxx
820
250
nguxxxxxxxxxxxxxxxxx
820
250
lehxxxxxxxxxx
820
250
supxxxxx
820
250
ertxxx
820
250
chexxxxxxxxxxx
820
250
powxxxxxxx
820
250
Bosxxxxxxxxxxxx
820
250
ladxxxxxxxxxxxxx
820
250
Ajixxxxxxxxxxxx
820
250
tigxxxxx
800
250
youxxxxx
800
250
yp2xxxx
800
250
Mynxxxxxxxxx
800
250
RAJxxxxxx
800
250
gunxxxxxxxxxxxxx
800
250
ganxxxx
800
250
wilxxxx
800
250
tikxxxxxxxx
800
250
jamxxxxx
800
250
parxxxxxxxxxxx
800
250
Supxxxxxxxxx
800
250
livxxxxxx
780
250
zgcxxxxxxx
780
250
aa1xx
780
250
winxxx
780
250
nbixxxx
780
250
ngoxxxxxx
780
250
thaxxxxxx
780
250
truxxxxxxxxxxxx
780
250
tn0xxxxxx
780
250
dydxxxxx
780
250
helxxxxxxxxx
780
250
nguxxxxxxxxxxx
780
250
lp5xxx
780
250
aaaxxxxxx
780
250
rk1xxxxxx
780
250
bohxxxxxxxx
780
250
Giaxxxxxxxxxxx
780
250
bajxxxxxx
780
250
kalxxxxxx
760
250
ruexxxxx
760
250
porxxxxxxx
760
250
xtwxxxxx
760
250
ddkxxxxxx
760
250
raixxxxxxx
760
250
smaxxxxxxxxxx
760
250
Yalxxxxxxxx
760
250
newxxxxx
760
250
jusxxxxxx
760
250
toyxxxxxxx
760
250
Chixxxxxxx
760
250
lssxxxxx
760
250
lewxxxxx
760
250
touxxxxxxxxxxx
760
250
conxxxxxxxx
760
250
fafxxxxxxxx
760
250
cobxxx
760
250
gesxxx
740
250
minxxxxxxxxxxx
740
250
vanxxxxxxxxxxx
740
250
lunxxxx
740
250
tatxxxxx
740
250
barxxxxxx
740
250
moixxxx
740
250
wz3xxxx
740
250
vomxxxxxxx
740
250
buixxxxxxxx
740
250
hexxxxxxxxx
740
250
vipxxxxxxxx
740
250
zhaxxxxxxxxxx
720
250
sofxxxxxxxxx
720
250
seaxxxx
720
250
stsxxxxxxx
720
250
99rxxxxxx
720
250
megxxxxx
720
250
nosxxxxx
720
250
Racxxxx
720
250
samxxxxxxxxx
720
250
fabxxxxxxxxx
720
250
Doaxxxxxxxxxx
720
250
Rizxxxxxxx
720
250
lucxxxxxxx
720
250
Phixxxxx
720
250
limxxxxx
700
250
basxxxx
700
250
gigxxxx
700
250
Trixxxxxx
700
250
tuaxxxxxxx
700
250
maixxxxxxxxxx
700
250
Ctcxxxxxx
700
250
mrbxxxxxxxx
700
250
ngoxxxxxxx
700
250
c61xxxxxxxx
700
250
Hoaxxxxxxxxxx
700
250
asmxxxxxx
700
250
ngaxxxxxxxxxxxx
700
250
davxxxxxxxx
700
250
Nisxxxxxxx
700
250
ztixxxxxxxxxxxxxxxxxx
700
250
JP9xxx
700
250
SeNxxxxxx
700
250
cutxxxxxx
700
250
Munxxxxxxxxx
700
250
anaxxxxxxxxx
680
250
thexxxxxx
680
250
luaxxxxx
680
250
Sanxxxxxxxx
680
250
ravxxxxxxx
680
250
Ngoxxxx
680
250
feixxxxxxxxxxx
680
250
zinxxxxx
680
250
semxxxx
680
250
pinxxxxxxx
680
250
heixxxxxx
680
250
nhixxxxxxxx
680
250
chaxxxxxxx
680
250
doxxxxxxxxx
680
250
suhxxxxx
680
250
andxxxxxx
680
250
gasxxxxx
680
250
ngaxxxxxxx
680
250
abcxxxxxxx
680
250
ferxxxxxx
680
250
armxxxxx
680
250
bruxxxxxxx
680
250
Tewxxx
660
250
pinxxxxxxxx
660
250
jazxxxxxxx
660
250
livxxxxxxxx
660
250
laixxxxxxxxxx
660
250
ledxxxxxxxxxxxxxx
660
250
mamxxxxxxxxx
660
250
seexxxxxxx
660
250
wshxxxx
660
250
albxxxx
660
250
fazxxxxxxx
660
250
tiaxxxxxxxxxxxx
660
250
wqsxxxxxxx
660
250
iyaxxxx
660
250
Proxxxx
640
250
Kunxxxxx
640
250
envxxxx
640
250
jocxxxxxxx
640
250
Newxxxx
640
250
lovxxxxxx
640
250
baixxxxxxx
640
250
877xxxxx
640
250
nguxxxxxxxxxxxx
640
250
thuxxxxx
640
250
Mh0xxxxx
640
250
Nazxxxxxxxxxx
640
250
thixxxxx
640
250
vitxxxx
640
250
ksixxxxx
640
250
kasxxxxxxxx
640
250
ioaxxxxxxxxxx
640
250
090xxxxxxxx
640
250
giaxxxxxxx
640
250
Hecxxxxxx
640
250
Jojxxxxxxxx
640
250
boyxxxxxx
640
250
hatxxxxxxxxx
640
250
erixxxxxxx
620
250
golxxxx
620
250
chexxx
620
250
Luaxxxx
620
250
Heixxxxxxx
620
250
Draxxxxxxxx
620
250
flyxxx
620
250
samxxxxxx
620
250
fjhxxxxxxxxxx
620
250
Kinxxxx
620
250
622xxxxxxxxxxxxxxxxx
620
250
vevxxxx
620
250
kakxxxxxxxxx
620
250
yizxxxxxxxxx
620
250
ronxxxxxxxxxx
620
250
luaxxxx
620
250
huaxxxxxxx
620
250
linxxxxxx
620
250
12bxxxxxxxxx
620
250
satxxxxxxxxxxxx
620
250
bigxxxxxxx
620
250
IDRxxxxxxxxx
620
250
skwxxxxxxxxxx
620
250
ujixxxxx
600
250
Batxxxxxxxxxxxxx
600
250
Choxxxxxxxx
600
250
tgdxxx
600
250
nguxxxxxxxx
600
250
truxxxxxxxx
600
250
phuxxxxxxxxxx
600
250
Krixxxxxxxxx
600
250
spexxxxxx
600
250
Deexxx
600
250
061xxxx
600
250
ponxxxxxxxxxxxx
600
250
magxxxxxx
600
250
bigxxxxxxxx
600
250
sarxxxxxx
600
250
trexxxxxxx
600
250
Sonxxxx
600
250
mywxxxxxxx
600
250
betxxxxxxxx
600
250
duyxxxxxxx
600
250
xiaxxxxxxxxxxx
600
250
Hotxxxxxxxx
600
250
somxxxxxxxxxx
580
250
chaxxxxx
580
250
lixxxxxxxx
580
250
zhaxxxxxxxxxxxx
580
250
kokxxxxxxxxx
580
250
Ompxxx
580
250
minxxxxxxxx
580
250
Cuoxxxxxxxx
580
250
Livxxxxxxxx
580
250
mwtxxxx
580
250
mihxxxxxx
580
250
qa9xxxxxx
580
250
didxxxxxx
580
250
231xxxxxxxx
580
250
KOMxxx
580
250
thuxxxxxxxx
580
250
Ammxxxxxxx
580
250
winxxxxxxxx
580
250
ztwxxxxxx
580
250
Azuxxxxx
560
250
nonxxxxxxx
560
250
Savxxxxxx
560
250
Liaxxxxxx
560
250
rfdxxx
560
250
gg8xxxxxxxx
560
250
Shuxxxxx
560
250
ivaxxxx
560
250
Tomxxx
560
250
stoxxxxx
560
250
lumxxx
560
250
Traxxxxxxx
560
250
Tiexxxxxxxx
560
250
Phuxxxxxxx
560
250
haixxxx
560
250
hoaxxxxxxxxxx
560
250
jelxxxxxxx
560
250
netxxxxxx
560
250
cuoxxxxxxxx
560
250
Vanxxxxxxx
560
250
wspxxx
560
250
a20xxxxxxx
560
250
noxxxx
560
250
dsaxxxx
560
250
Sumxxxxxxxxxx
560
250
brexxxxxxx
560
250
mitxxxxxxx
560
250
jvixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
540
250
andxxxxxx
540
250
Mumxxxxx
540
250
jbaxxxxx
540
250
jinxxxxxx
540
250
chaxxxxxxx
540
250
idjxxxxxx
540
250
bksxxxxxx
540
250
cuoxxxxxxxxxx
540
250
Phuxxxxxxxxxxxxxx
540
250
Gopxxxxx
540
250
andxxxxxx
540
250
Nasxxxxxxxxxx
540
250
nnaxxxx
540
250
weixxxxxxxx
540
250
forxxxxxxx
540
250
tumxxxxxxxxxxx
540
250
Chixxxxxxx
540
250
droxxxxxx
540
250
jwaxxxxx
520
250
twdxxxx
520
250
yajxxxxxx
520
250
bmlxxxxxxx
520
250
tanxxxxxxx
520
250
Bboxxxxxx
520
250
parxxxx
520
250
marxxxxxxxx
520
250
herxxxxxx
520
250
palxxxxxxx
520
250
lonxxxxxx
520
250
hanxxxxxxx
520
250
vvvxxx
520
250
zcfxxxx
520
250
thaxxxxxx
520
250
Linxxxxxxxx
520
250
carxxxxx
520
250
nutxxxxxx
520
250
970xxxxxxxxxxxxxx
520
250
domxxxxxxx
520
250
dbyxxx
520
250
sitxxxxxxx
520
250
phyxxxxxxx
520
250
Mouxxxxxx
520
250
wilxxxxxxxxxx
520
250
vuixxxxxxxxxxxxxx
520
250
araxxxxxxxxx
500
250
ligxxxxxxxxx
500
250
terxxxxxx
500
250
boyxxxxx
500
250
zhuxxxxxxx
500
250
999xxxx
500
250
arsxxxxxx
500
250
agixxxxx
500
250
Flcxxxx
500
250
zipxxxx
500
250
ZzTxxxxxxx
500
250
phuxxxxxxxx
500
250
duoxxxxxxxxx
500
250
liyxxxxxxxxxx
500
250
gepxxxxxxx
500
250
Parxxxx
500
250
Faixxxxxxxx
500
250
LHZxxxxxx
500
250
tunxxxxxxxx
500
250
tonxxxx
500
250
DN8xxxx
500
250
bluxxxxxxxxxxxxxx
500
250
wnjxxxxxx
480
250
jaixxxxxx
480
250
ravxxxx
480
250
pinxxx
480
250
boyxxxxxx
480
250
wf9xx
480
250
lirxx
480
250
vidxxx
480
250
troxxxxx
480
250
Cuoxxxxx
480
250
wasxxxxxxx
480
250
Basxxxxx
480
250
sa5xxxxx
480
250
samxxxxxx
480
250
Metxxxxxx
480
250
dalxxxxxxxxx
480
250
annxxxx
480
250
salxxxxxxxxxxxxx
480
250
vanxxxxxxxx
480
250
zicxxxxx
480
250
norxxxxx
460
250
tuaxxxxxxx
460
250
traxxxxxxxxxxx
460
250
banxxxxxx
460
250
Chuxxxxx
460
250
ducxxx
460
250
Mcaxxx
460
250
traxxxxxxxxxx
460
250
dalxxxxxxxxx
460
250
danxxxxxxxxx
460
250
kinxxxxx
460
250
ZAIxxxxxx
460
250
Gopxxxxxxxxxxxx
460
250
josxxxx
460
250
Facxxxxxxx
460
250
dddxxxx
440
250
tslxxx
440
250
Jutxxxxx
440
250
putxxx
440
250
tonxxxxx
440
250
dywxxxxxx
440
250
Thixxxxxxxxxxxxx
440
250
lovxxxxx
440
250
Quyxxxxxx
440
250
Taoxxxxxx
440
250
thaxxxxxxxx
440
250
chixxxxx
440
250
mmcxxxxx
440
250
khaxxxxxxxxxxxxx
440
250
nguxxxxxxxxxxxxxxx
440
250
630xxxxxxxx
440
250
yeexxxxx
420
250
aunxxx
420
250
ifuxxxxxxx
420
250
prixxxxxxx
420
250
bigxxxx
420
250
Llaxxxxxxxxxxxx
420
250
lasxxxx
420
250
wl8xxxxx
420
250
cxjxxxx
420
250
phaxxxxxxxxx
420
250
Golxxxxxx
420
250
minxxxxxxxxx
420
250
tonxxxxx
420
250
PTNxxxxxxxx
420
250
Savxxxxx
420
250
hiexxxxxxxx
420
250
chaxx
400
250
Mekxxxxxx
400
250
dayxxxxx
400
250
vinxxxxxxxxx
400
250
Vikxxxxxxx
400
250
Janxxxxx
400
250
warxxxxx
400
250
atoxxxxx
400
250
lchxxxxx
400
250
ofexxxxxxxx
380
250
iapxxx
380
250
stexxxxxx
380
250
Tuaxxxxx
380
250
a8cxxxxxxx
380
250
Shaxxxxxxxxx
380
250
payxxxxxxxx
380
250
Sivxxxxxxxxxxx
380
250
kobxxx
380
250
Edwxxxxxxxxxx
360
250
Neoxxxxx
360
250
mrtxxxxxx
360
250
08_xxxxxxx
360
250
Sonxxxxxxx
360
250
wx5xxxxxx
360
250
133xxxxxxxxx
360
250
kevxxxxxxxxx
360
250
siexxxxx
360
250
oilxxxxx
360
250
yijxxxxxxxx
340
250
achxxxx
340
250
maxxxxxxxxxx
340
250
ap.xxxxx
320
250
jerxxxxxxx
320
250
chixxxxxx
320
250
hotxxxx
320
250
zizxxx
300
250
shbxxxxxxxx
300
250
Shaxxxxxxxxxxx
300
250
tudxxxxx
300
250
sd5xxxxxxxxx
300
250
phaxxxxxxxxxxx
300
250
graxxxxxx
300
250
Makxxxxx
280
250
Pavxxxxxxxx
280
250
piexxxx
260
250
wqzxxxxx
220
250