恭贺所有获奖赢家!!

NBA 超级挑战赛

第一名 Iphone 5s 16GB

数量
用户名
1
gbyxxxxxx
2
45xxxxx
3
a518xxxxx
4
Hdxxxxx
5
pokxxxxx

第二名 SAMSUNG GALAXY TAB3 7.0

数量
用户名
1
housexxxxx
2
dadxxxxx
3
kimhxxxxxx
4
javiexxxxxx
5
chxxxxx

第三名 SAMSUNG GALAXY ACE 3

数量
用户名
1
li2xxxxx
2
cocaxxxxx
3
hek3xxxxxx
4
sybxxxxx
5
soxxxxx
6
kevixxxxx
7
kellxxxxx
8
diaohuxxxxx
9
minhlongxxxxx
10
kenxxxxx
11
xhonxxxxx
12
tienaxxxxx
13
songkixxxxx
14
s4xxxxxx
15
emmxxxxx