恭賀所有獲獎贏家!

12BET最强大脑

18K金足球鞋—1名

數量
用戶名
1
gabbxxxx

PUMA ONE FG 男子足球鞋(金色)—1名

數量
用戶名
1
chadxxxx

阿仙奴背包—10名

數量
用戶名
1
noraxxxx
2
duccxxxxxxxx
3
housxxxxxxx
4
buivxxxxx
5
Ieonxx
6
tangxxxxxxx
7
kietxxxxx
8
vuraxxx
9
erikxxxx
10
Norexxx

阿仙奴足球—10名

數量
用戶名
1
playxxxx
2
khonxxxxxxx
3
essbxxx
4
nattxxxxxxxx
5
luccxxxxxx
6
marsxxxx
7
michxxxxxxxxxx
8
pwb2xxx
9
ljfpxxxxx
10
sporxxxx

免費彩金 MYR 50—15名

數量
用戶名
1
Vishxxxx
2
hahaxxxxxxx
3
win8xxx
4
fox9xx
5
kevixxxxxx
6
authxxxx
7
mangxxxx
8
gm99xxxxx
9
lyyhxxxx
10
yz80xxxxx
11
mrcaxxxxxx
12
sambxxxxxx
13
komixxxx
14
185lxxxx
15
dmosxxxx

石英廳免費旋轉20次—40名

數量
用戶名
1
plukxx
2
nishxxxxxx
3
Luckxxxxxxx
4
noonxxxx
5
guowxxxxxxxxxx
6
aodaxx
7
nishxxxxx
8
britxx
9
mindxx
10
oakixxxxx
11
zemdxxx
12
panaxxxxxx
13
ongcxxxxx
14
jasoxxxx
15
rdttxxxx
16
malixxxxx
17
wongxx
18
renhxxxx
19
machxxxxx
20
undexxxx
21
urkkxxxx
22
Niloxxxxxxx
23
portxxxxxxxx
24
Kentxxxx
25
zainxxxxxxxx
26
poolxxx
27
imdaxxxx
28
fjchxxxx
29
dkihxxxx
30
ppcjxxxxx
31
3530xxxx
32
pstkxxxx
33
onlixxxxx
34
avmkxxxx
35
lukexxxx
36
fredxxxxxxxx
37
zinhxxxxxx
38
MHadxxx
39
Jackxxxxxx
40
huekxxx