恭賀所有獲獎贏家!

2016歐洲杯幸運大抽獎五月份贏家

第一名

數量
用戶名
1
Babxx
2
zzxxxxx
3
zfxxxxxxxx
4
kigraxx
5
Lxoxxxx

第二名

數量
用戶名
1
houxxxxxxxx
2
denxxxxx
3
wafxxxxxx
4
198xxxxx
5
abcxxxxxxxxx

第三名

數量
用戶名
1
Kinxxxxxxx
2
sylxxx
3
fraxxxxxx
4
carxxxxxxxx
5
yhhxxxxxx
6
bocxxxxxx
7
jiaxxxxxxxx
8
phuxxxxxx
9
conxxxxxxxx
10
tiexxxxxxx

獎品4

數量
用戶名
1
chexxxxxxxxxx
2
bf8xxxx
3
haoxxxxx
4
886xxxxx
5
mouxxxxxxxxxx
6
wudxxxxx
7
lwjxxxxxxxxxxx
8
DELxxxxx
9
gywxxxxx
10
999xxxx
11
vm8xxx
12
387xxxxx
13
bobxxxxx
14
xinxxxxxxx
15
aa7xxx
16
wjxxxxxxx
17
nurxxxxx
18
korxxxxx
19
687xxx
20
bluxxxxxxxxxx