Promotions | 12BET SPORTS
1. กติกาและเงื่อนไขนี้ใช้กับทุกโปรโมชั่น
2. ด่านล่างนี้คือกติกาและเงื่อนไขมาตรฐานของโปรโมชั่น
แปซิฟิคซีอินเวส (บริษัท) ดำเนินการเกี่ยวกับกีฬาออนไลน์ และ เวบเดิมพัน บริษัทให้บริการด้านความบันเทิงเกี่ยวกับการวางเดิมพัน โดยมีใบอนุญาติการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท จดทะเบียนและ นำเสนอรายการเดิมพันกีฬาออนไลน์และการเดิมพันอื่นๆ ภายใต้ชื่อ เวปไซค์ www.12BET.com

กติกาและเงื่อนไขมาตรฐาน


ด้านล่างนี้คือ กติกาและเงื่อนไข ที่บังคับใช้กับทุกโปรโมชั่นในเวปไซค์นี้ ลูกค้าทุกท่านที่สมัครมาและเลือกรับโปรโมชั่นต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางเวปไซค์นี้กำหนด
 1. ลูกค้าจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับการรับรองจากประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความสามารถที่จะ รับผิดชอบในผลของการกระทำที่ตนเองทำได้ เวปไซค์ 12BET ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกรายการเล่น เมื่อไรก็ได้ถ้าเห็นว่าสมควร
 2. จำนวนเงินโบนัสที่ให้กับลูกค้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนเท่านั้น หากมีบัญชีที่ทางบริษัทตรวจสอบว่ามีการขอรับโบนัสโดยวัตถุประสงค์อื่นหรือมีผู้เข้าร่วมขบวการสมัครที่มีวัตถุประสงค์ที่หาประโยชน์จากโบนัสโปรแกรมนี้ จำนวนเงินโบนัส และจำนวนเงินกำไรที่ได้จะถูกหักไปตามสัดส่วนที่ทางเวปไซค์ 12BET กำหนด
 3. 12BET จะเสนอ 1 โบนัสต่อ 1ท่านเท่านั้น ใน ครอบครัวเดียวกัน, บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน, บุคคลที่ใช้อีเมลล์เดียวกัน, ใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกัน, ใช้รายละเอียดในการโอนเงินเดียวกัน เช่น (บัตรเดบิต/เครดิต การ์ด) และ บุคคลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน รวมถึง คอมพิวเตอร์ในร้านคาเฟ่ที่ใช้ หรือ บุคคลที่ทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกัน ที่จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสในโปรโมชั่นนี้
 4. ทุกโปรโมชั่น 12BETเข้มงวด และ สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าวิธีการแบบไหนที่จะสื่อว่าทำการละเมิดโดยการใช้หลายบัญชีเข้ามารับโบนัส
 5. หากเลือกรับโบนัส จำนวนยอดการเล่นเทริ์นโอเวอร์สะสมของยอดเงินฝากรวมโบนัสจะต้องครบตามจำนวนที่ทางเวปไซค์กำหนดก่อนถึงจะทำการแจ้งถอนเงินได้
  a. สมาชิกสามารถทำการยกเลิกการรับโบนัสโปรโมชั่น แต่ต้องทำการขอยกเลิกก่อนที่โบนัสจะเครดิตในบัญชีของสมาชิก
  i) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณไม่เพียงพอยอดเทิร์นโอเวอร์ของการรับโบนัส; 12BET ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้สมาชิกเติมยอดเงินหรือให้เงินฝากใหม่ของจำนวนที่เท่ากันก่อนเครดิตของโบนัสที่ค้างอยู่
  ii) คุณสามารถทำการถอนเงิน; 12BET ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการถอนเงิน ถ้าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีกำหนดเช่นยอดเทิร์นโอเวอร์ของโปรโมชั่นไม่ครบตามกำหนด แต่สมาชิกสามารถขอถอนเงินได้ใหม่ได้ หากยอดเทิร์นโอเวอร์ครบตามกำหนดการขอรับโบนัสเรียบร้อยแล้ว
  b. เช่นเดียวกัน เมื่อโปรโมชั่นโบนัสได้เครดิตในบัญชีของสมาชิกและต่อสมาชิกได้ทำการวางเดิมพันไปแล้ว 12BET ไม่อนุญาติให้ทำการยกเลิกหรือถอนเงินโบนัสเพื่อที่จะให้สมาชิกสามารถถอนเงินได้ เว้นแต่ว่าสมาชิกจะทำยอดเทิร์นโอเวอร์ครบตามกำหนดเสียก่อน
 6. เฉพาะรายการเล่นที่มีผลการเล่นได้เสียเท่านั้นที่นำมาใช้คิดคำนวณยอดเทริ์นโอเวอร์สะสม รายการเล่นที่มีการยกเลิก หรือ รายการเล่นที่มีผลเสมอไม่มีการได้เสีย จะไม่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ
 7. การเดิมพันที่ต่ำกว่า (ราคาเดซิมอล 1.5; ราคาจีน 0.5; ราคามาเลย์บวก 0.5; ราคาอินโด -2.0; ราคายูเอส -200) และการโมฆะ ,เสมอ ,ยกเลิก หรือว่าการเดิมพันสวนทาง จะไม่มีผลในการนับยอดเดิมพันสะสม
 8. สัญลักษณ์ * ดอกจัน ที่แสดงข้างจำนวน 12BETโบนัส หรือในรายละเอียดโปรโมชั่น ในสื่อโฆษณา และอื่นใด สิ่งนี้สื่อถึง "เงื่อนไขและกติกา"
 9. ภายใต้กติกาและเงื่อนไขข้อ 5 ข้างต้น เมื่อจำนวนเงินโบนัสได้ถูกเครดิตเข้าไปในบัญชีของคุณแล้ว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ12BET ในการอนุมัติหรือปฏิเสธ การร้องขอของสมาชิกที่จะเปลี่ยนโปรโมชั่น หรือยกเลิก เพิกถอนเงินโบนัสดังกล่าวโดยที่ยังไม่มียอดการเล่นสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด จะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝากเงิน รวมถึงจำนวนเงินโบนัสและจำนวนเงินที่เล่นได้บางส่วนจะถูกยกเลิกด้วยอย่างเคร่งครัด
 10. นอกเสียจากว่า ได้ระบุไว้ว่า ลูกค้าท่านนั้นนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เข้าร่วมรับโปรโมชั่นดังกล่าว
 11. ทุกยอดเงินโบนัส หรือ เงินที่ชนะการเดิมพัน ไม่สามารถจะทำการโอนย้ายไปในบัญชีอื่นได้ นอกเสียจากว่าได้รับการอนุมัติจากเวปไซค์ 12BET
 12. 12BET สงวนสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้าเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็น ก่อนที่จะสามารถเครดิตเงินโบนัสดังกล่าวในบัญชีของลูกค้า
 13. ถ้ามีกติกาซึ่งได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเงื่อนไข การรับโปรโมชั่นยังไม่ได้ถูกทำให้สมบูรณ์ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเจ้าของบัญชีที่รับโบนัสได้ทำการละเมิด , ทำผิดกติกา ; หรือถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนา ไม่บริสุทธิ์ ; หรือมีการวางเดิมพันตรงข้ามในรายการเดิมพันนั้นนั้น , หรือมีบัญชี่มากกว่าหนึ่งบัญชี ; อันเนื่องมาจากโบนัสของโปรโมชั่นสามารถทำกำไรให้กับลูกค้า , ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ; 12BET ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึด เพิกถอน หรือ หักเงินโบนัสจำนวนดังกล่าว รวมถึง เงินกำไรที่ลูกค้าเล่นได้ รวมถึงคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า เป็นเงินจำนวนหนึ่ง หลังจากที่ได้ทำการหักโบนัส หักเงินกำไร และหักค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีแล้ว ยอดเงินที่คงเหลือในบัญชีของลูกค้าจะต้องทำการเล่น 100% ก่อน , ถึงจะสามารถทำการถอนเงินได้
 14. หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเงินรางวัลโบนัส หรือ เงื่อนไขกติกาเกี่ยวกับโปรโมชั่น การตัดสินสุดท้ายให้ยึดตามการตัดสินของ เวปไซค์ 12BET เป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างดี โดยไม่นำไปเปิดเผยกับลูกค้าอื่นหรือบุคคลภายนอก
 15. การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ลูกค้าเห็นพ้อง ยอมรับหากเกิดการกล่าวหา สูญเสีย ตามมาภายหลัง จาก บริษัท เวปไซค์ 12BET ตัวแทนด้านกฎหมาย ตัวแทนพันธมิตร ลูกจ้าง ตัวแทน และ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการับโปรโมชั่นนี้
 16. พนักงาน ญาติของพนักงานในเวปไซค์ 12BET หรือ ตัวแทนพันธมิตร และ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเวปไซค์ 12BET จะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมรายการโปรโมชั่น คำว่าญาตินั้น รวมถึง คู่หมั้น หุ้นส่วน พ่อแม่ ลูก หรือ ลูกพี่ลูกน้อง
 17. เวปไซค์ 12BET สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยุติ ยกเลิก หรือเพิกถอนโปรโมชั่นนี้เมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 18. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของกติกาเงื่อนไข ที่แปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษ ให้ยึดหลัก กติกาเงื่อนไขและความหมายที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักในการบังคับใช้
 19. โปรโมชั่นนี้จะมีผลบังคับใช้ถูกต้องได้ในประเทศที่ไม่ขัดต่อกฏหมายในประเทศหรือกฏหมายระหว่างประเทศ , หรือ ที่ซึ่งบุคคลที่เลือกที่จะรับโปรโมชั่นนี้สามารถจะรับได้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศที่บุคคลนั้นดำรงอยู่. ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าเวปไซค์ 12BET ได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนถูกต้องในประเทศซึ่งจะสามารถเสนอโปรโมชั่นดังกล่าวได้ , และ เวปไซค์ 12BET ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่เสนอโปรโมชั่น ในประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาติว่าถูกต้องตามกฏหมาย. ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของตัวลูกค้าเองที่จะต้องศึกษาว่า โปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องการรับนั้นได้ขัดต่อกฏหมายของประเทศที่ตัวเองดำรงอยู่หรือไม่. การเลือกที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวของลูกค้านั้น , ลูกค้าจะต้องทำการศึกษาค้นคว้ากฏหมายในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ ตัวลูกค้าเองไม่ได้ทำผิดกฏหมายข้อห้ามในประเทศของตนเอง.